ANBI gegevens

VSCA is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen zijn. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de VSCA, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaalnummer 805730515

KvK nummer 40508014

Rekeningnummer NL14 INGB 0007907305

BIC: INGB NL2A

Contactgegevens: Lt.gen.van Heutszlaan 6, 3473 JN Baarn. Telefoon: 035 - 548 04 80, e-mail: info@vsca.nl.

Bestuur

Beleidsplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening

Beloningsbeleid

Missie en wat doet de VSCA