Publicaties

Folders/bochures

Veldnormen

 • Veldnorm chronische beademing, 2012, VSCA. Projectleider mw.drs. F. de Wit
 • Veldnorm chronische beademing bij kinderen, 2015, VSCA
 • Een beetje lucht, 2015, VSCA (vertaling voor kinderen, ouders en andere betrokkenen).
 • De veldnorm bij kinderen en ´Een beetje lucht´ zijn ook in boekvorm te bestellen. Stuur hiervoor een mail naar info@vsca.nl. De kosten voor de ´Veldnorm Chronische beademing bij kinderen´ zijn €12,- exclusief verzend/handelingskosten. Het boekje ´Een beetje lucht´ kost €4,- ex. Verzend/handelingskosten.

Notities en richtlijnen

Overige publicaties

Publicaties van andere organisaties

Interessante artikelen

 • NVFK magazine, nummer 1, 2017 (p. 9-13). Pret met ademhalingsoefeningen op de iPad. R. van der Wel,  N. van den Dries, I. Viola. Het artikel is hier te downloaden. 
 • Medisch Contact, nummer 2, 13 januari 2012. Chronisch beademd, levenslang kwetsbaar. Schouten e.a. over de veldnorm chronische beademing. Het artikel is hier te downloaden.
 • A. Hazenberg, N.A.M. Cobben, M.J. Kampelmacher, J. Rischen, P.J. Wijkstra, Chronische beademing in Nederland. Ned Tijdschr Geneesk. 2012, 221 januari;156(3):A3609
 • B.G.M. van Engelen, 'De geruisloze, maar succesvolle revolutie van chronische beademing bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen, in het bijzonder de ziekte van Duchenne'. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 18 augustus;151(33)
 • A.F. Meinesz, G. Bladder, J.R. Goorhuis, J.M. Fock, A.I. Staal-Schreinemachers, J.G. Zijstra en P.J. Wijkstra, '18 jaar ervaring met chronische beademing bij patiënten met spierdystrofie van Duchenne'. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 18 augustus;151(33)
 • L.J. Hoeve en K.F.M. Joosten, 'Het kind met een tracheostoma, vroeger en nu; andere indicaties, andere kinderen, andere zorg.' Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 20 oktober;151(42)
 • I.M. Noppers, J.A. Nieuwenhuis, R. Bremmer, G. Huisman, P.J. Wijkstra en J.G. Zijlstra, 'Respiratoire insufficiëntie bij patiënten met progressieve neuromusculaire ziekte soms goed te behandelen door ademhalingsondersteuning'. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 25augustus;151(34)